ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶
- راستی این کراوات جدیدت چه رنگیه؟
- کیری پر رنگ!
شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶
گومبا گومبا
** : گومبا گومبا! میجنگیم با دشمن!
- : گومبا گومبا!
** : با دشمن ستمگر.
- : گومبا گومبا!
** : …
.
.
.

** : گوشت دشمن، برای سرباز
- : گومبا گومبا!
** : بهترین کباب است!
- : گومبا گومبا!
** : خون دشمن، برای سرباز
- : گومبا گومبا!
** : بهترین شراب است!
- : گومبا گومبا!

*

گومبا گومبا میجنگیم با دشمن.
میجنگیم با دشمن…
چهارشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۶
practical philosophy 17
تو اونی نیستی که هستی. تو اونی هستی که وانمود میکنی هستی. مراقب باش به چی وانمود میکنی.

پ.ن : مطمئن نیستم این از تراوشات خودمه یا جایی خوندم یا شنیدم یا هرچی. به هر حال. در کل.
چهارشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۶
یارو پرسید بخوای خودتو بکشی چه جوری میکشی؟ گفتم از یه برج میپرم پایین. گفت اونطوری جسدت از ریخت میفته. گفت یه بابایی پریده بود چترش باز نشده بود، رسیده بود که زمین گوشت مونده بود رو زمین، استخونا رفته بودن بازم پایین.
حشری شدم.
دوشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۶
لباس پشت باز که میپوشی، اون بنده خداها لاس نمیزنن. درک کن دختر! اون دو تا استخون گرد نرمی که از پشت کتفت بیرون میزنه، چه باور کنی چه نکنی، تو ناخودآگاه تموم مردای دنیا مقدّسه.
اونا لاس نمیزنن. اونا زائرن. زائرایی که حتی شاید خودشونم ندونن کدوم حجرالاسودی رو نوازش میکنن.