ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۳
اصلاً من امّل. من داهاتی. ولی
هنر آبستره، لباس پادشاس.
یکشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۳
راننده ی عزیز
صحنه ی تصادف اون سمت خیابون، صحنه ی تجاوز به ننه ی خراب شما نیست که ترمز میگیری تماشا کنیش. مردم پشت سر شما ممکنه عجله داشته باشن.

با تشکّر
- راننده ی ماشین عقبی