ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۲
a brave new world
ببینم این مسخره نیست که آدم به صرف اینکه ازدواج کرده یا از نظر جنسی فعّاله، بتونه بچّه دار هم بشه؟ واقعاً این قضیه فقط به نظر منه که خیلی به وضوح احمقانه و بدوی میاد؟
خب من حقیقتاً معتقدم بچّه داشتن و تولید مثل هیچ ربطی به سکس نداره. میخوای بکنی؟ بکن. انقد بکن که نفت دربیاد. ولی حق نداری صرفاً چون "احساس کردی" یا "دلت خواسته" یا "این روال طبیعی زندگی بشره" با حتّی واسه دلیل مسخره‌ی بقای نسل، بچّه دار شی. یه آدم واقعی، یه موجودی که حس داره ذهن داره زندگی داره، نباس به همچین دلایل احمقانه ای پا به دنیا بذاره. وقتی احساس یا تمایل صرف افراد توی هیچ دادگاهی دلیل موجّهی واسه از بین بردن یه آدم نیست، چطور و با چه منطق احمقانه ای بشر پذیرفته که همین "احساس" یا "تمایل قلبی" دلیلی باشه واسه به وجود آوردن یه آدم؟ حتّی روال طبیعی زندگی هم دلیل نمیشه. الان چه چیزی تو زندگی انسان مدرن بر اساس روال طبیعی زندگی بشره که در مورد تولید مثل داریم کماکان مثل شامپانزه ها رفتار میکنیم؟

بحث من فقط ازدیاد جمعیت نیست که البته اونم واسه خودش مطرحه. ولی چیزی که من میگم دقیقاً تولید و از اون بدتر حفظ افرادیه که هیچ زمینه ی مساعدی واسه به وجود اومدن و نشو و نماشون نیست، ولی دقیقاً به دلایل مسخره ای که گفتم به وجود میان. 
من فک میکنم تو دنیایی که شما برا رأی دادن، مشروب خوردن، جنگیدن، رانندگی کردن، سکس و بسیاری کار دیگه باید یه سری شرایط - از جمله سنّ قانونی - رو داشته باشی و در این موارد هم قانون کوتاه نمیاد، واسه تولید مثل هم باید یه چنین شرایطی - از سنّ قانونی و تمکّن مالی بگیر تا سلامت روانی و ژنتیکی به علاوه‌ی موقعیّت مالی و اجتماعی - داشته باشی تا اجازه ی تولید مثل بهت بدن.

به نظر من توان تولید مثل افراد باید در همون بدو تولّد به یه نحوی تو حالت هایبرنیت قرار بگیره و صرفاً وقتی اجازه ی تولید مثل به افراد متقاضی داده شه که اثبات شه نه تنها از نظر ذهنی، جسمی و اجتماعی توانشو دارن، بلکه اصلاً لازمه بچّه داشته باشن و ضمناً این اطمینان حاصل بشه که اون بچّه ای هم که قراره دنیا بیاد - دست کم از نظر عوامل وراثتی - بهترین گزینه ی ممکن واسه فردیه که میخواد تولید مثل کنه. در غیر این صورت با تولید یه انسان باید دقیقاً هم ارز با از بین بردن یه انسان برخورد بشه.