ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۷
ميگم دقت کردی تنها ورزشی که توش لباس خانوما و آقايون کاملاً شبيه همه، فوتباله؟ اصلاً من نميفهمم چه دليلی داره که لباس ورزشی خانومها حتماً سکسی باشه؟ بابا به جان خودم خودشونم سختشونه! تابلوئه!
اينبار که دو و ميدانی خانوما رو نيگا ميکنی، غير از کپلشون به چيزای ديگه هم دقت کن! خيلياشون همش دارن اين شورت و لباسای تنگ و چسبونو هی از اينور ميکشن از اونور ميکشن که يه جوری راحت وايسه! که آخرشم وانميسته!

پ.ن: يادمه با دن سيفون نشستيم تا 2 نصف شب واليبال ساحلی بانوان تماشا کرديم، خدا شاهده آخرش نفهميديم کی برد کی باخت!

پ.ن 2: ايضاً.
سه‌شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۷
آقا من نميفهمم يعنی چی که اين يارو شناگره از شرکت در مسابقه اي که يه شناگر اسرائيلی توش شرکت داشته امتناع کرده؟! حالا اين کار تو يه ورزشی مثل کشتی يا تکواندو و اينا که بايد دو نفر رو در رو با همديگه مبارزه کنن، باز قابل درکه. ولی تو شنا که هر کسی داره واسه خودش عمل ميکنه ديگه چه معنی اي داره اين حرکت!؟
شنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۷
practical philosophy 19
سعی کن بپذيری تو دنيايی زندگی ميکنی که معروف ترين جمله تاريخ سينماش اينه:

"Frankly my dear… I don't give a damn".
چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۷
بعد عملاً هيجده نوزده ماه زندگی پادگانی، جدّاً عادت کردن به زندگی معمولی همچين يه خورده سخته. از خوابيدن بيدار شدنت بگير تا حسّت نسبت به ساعتهايی که ميگذرن. جدّی ميگم. بايد عادت کنی دوباره به يه سری چيزا.

پ.ن: سربازيم تموم شد. آزاد شدم.