ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۷
1 . يارو اومده اسم تولّه هاشو گذاشته "طاها" و "ياسين". يکی نيس بهش بگه آخه کس مغز! دقيقاً چه فکری کردی که اسم کرّه هاتو از حروفی گذاشتی که معنيش (در صورت معنی داشتن) معلوم نيس؟!

2 . خانومه ماه رمضونو روزه ميگيره کلّی گشنگی تشنگی به خودش تحميل ميکنه پدر معده و کليه هاشو در مياره، چرا؟ چون حکمت خداس. حتماً يه چيزی هست که گفته روزه بگيريم ديگه! به جاش مياد قرص LD ميگيره ميخوره که پريود نشه بتونه کامل روزه شو بگيره. يکی نيس بهش بگه خوب اگه روزه گرفتن حکمت خداس، پريود شدن حکمت نيس؟ خدا سر پريود شدنتون حاليش نبوده شماها باس تشخيص بدين کون گلابيا!؟


پ.ن: آقا اون PURE هم حل شد قضيه اش. مال آقايانش 250 ميليه مال خانوماش 100 ميلی. جميعاً بريم کونمونو بديم با اين شومبولامون...