ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۵
یه مشتری داریم، زنیکه ی ابله کثافت بچه ش دیابتیه بعد تنها نگرانیش اینه که یه وقت کسی نفهمه دخترش دیابت داره فردا یه وقت برا ازدواجش مشکل پیش نیاد. اون سری با نگرانی میگفت فقط من و پدر و دکترش میدونیم دیابتشو به هیچ کس هم نگفتیم. مدیر مدرسه ش چطوری فهمیده؟ ممکنه سرچ کرده باشه سوابق داروی دخترمو؟ میگم خانوم اوّل شما بگو چرا همچین موضوع مهمیو مخفی میکنین؟ شما اول از همه باس به مسئولین مدرسه بگین دیابت بچه رو. فردا یه زمین میخوره یا یه دل درد میگیره زرت یه لیوان آب قند میدن بهش بخوره یهو میره تو کما ممکنه بمیره! شما اصلاً موظّفی به مسئولین مدرسه ش بگی این موردو.

بعد برا نسخه ی انسولین بچه ش باید کد ملّی بچّه رو میگرفتیم، هرچی کد ملّیو میزدیم تو سایت میدیدیم سوابق بچه نیست. آخر رفتیم اداره ی خدمات درمانی میگیم آقا این مشکلو داریم، دیدیم زنیکه ی منحوس شماره ملّی خودشو به جای شماره ملّی بچّه ش داده. بهش زنگ زدم میگم خانوم شماره ملّی بچّه رو بده، میگه نمیشه حالا همین کد ملّی خودمو بزنین؟ این میره تو سابقه ی بچّه میترسم بتونن سرچ کنن بفهمن دیابت داره. 

خب حیوون احمق کثیف متعفّن اون بچه چه گناهی کرده که تو گهسّگ زاییدیش؟ به خدا هر جای دیگه ی دنیا بود اون طفلکو از دستت میگرفتن انقد که نفهم و بیشعوری. حاضری بچّه رو در معرض همچین خطری قرار بدی حاضری یه عمر احساس کنه ناقصه حاضری یه عمر احساس کنه کمه احساس کنه مایه ی شرمساریه و باید مخفی بشه، فقط واسه اینکه پسفردا اون کیر خری که میخواد بیاد بگیردش اگه تحقیق کرد کسی بهش نگه دخترت دیابتیه؟ 

حالم به هم میخوره از دیدن این حد ازگل بودن مردم.