ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۲
طرف تا پيرارسال همينجا تو مهمونی گل گلدون من ميخوند، حالا رفته اون ور آواز ميخونه فارسيشم نميشه فهميد انقد لهجه ی انگليسی داره. خب من سرپا شاشيدم تو اون هنرت عنينه. خيال کردی اين شکلی بخونی ادا اطوار دربياری ميشی الا فيتزجرالد؟