ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۰
:|
اس ام اس واسم اومد از يه شماره ی ناشناس:
"ميدونی فرق عزيز و دلتنگ چيه؟ دلتنگ اونيه که اس ميفرسته، عزيز اونيه که ميخونه".
جواب دادم:
"ghorboone delet agha! room sia shomarato nashnakhtam"
جواب داد:
شرمنده اشباه شده. لطفاً ديگه اس ام اس ندين.

دقيقاً با همين لحن ها!

ملّت کسخل شدن به جان خودم...
شنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۰
ميری مستراح تا در ميای پشت سرت شيرجه ميزنه تو. بعدشم که مياد بيرون شروع ميکنه که اوه اوه چيکار کردی اون تو؟!!! پيف پيف...
خب ديوث ميخواستی هل و گلاب برينم؟!
پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۰
نکنه دارم ميميرم؟
الان داشتم گودر ميکردم، مامانم واسم چايی آورد! با قند! بوسمم کرد!!!
یکشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۰
يه بار تو مستراح زنونه ی پارک لاله يه خانومه داش گوگوش ميخوند بقيه هم کف ميزدن!
کور شم اگه دوروغ بگم.

پ.ن: رونوشت به پيام