ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۲
دغدغه های زمستانی يک کارمند:
5:45 تا 6:00 - خوارشو گاييدم خوابم مياد.
6:00 تا 6:10 - خوارشو گاييدم کی تو اين سرما تا تهران ميره؟
6:10 تا 6:15 - خوارشو گاييدم زودتر راه نيفتم ميخورم به ترافيک.
6:15 تا 7:45 - خوارشو گاييدم چرا تموم نميشه اين ترافيک؟
7:45 تا 8:00 - خوارشو گاييدم اين دفتر چه سرده!
8:00 تا 11:00 - خوارشو گاييدم رئيسه نياد گير بده حالا.
11:00 تا 11:30 - خوارشو گاييدم اينو نشد بپيچونم باس انجام بدم.
11:30 تا 12:30 - خوارشو گاييدم معلوم نيس ناهار چی ميدن امروز.
12:30 تا 1:00 - خوارشو گاييدم چرا ناهارو نميارن؟
1:00 تا 2:00 - خوارشو گاييدم باز غذا ديدم ول کردم عين خر خوردم.
2:00 تا 3:00 - خوارشو گاييدم اين اينترنت چرا باز کنده؟ کی داره دانلود ميکنه؟
3:00 تا 4:00 - خوارشو گاييدم اين موقع آخه کار ميارن؟
4:00 تا 5:00 - خوارشو گاييدم چرا وقت نميگذره؟
5:00 تا 7:00 - خوارشو گاييدم اين ترافيک اتوبانو.
7:00 تا 12:00 - خوارشو گاييدم هيچی نفميديم از روزمون.
12:00 تا 1:00 - خوارشو گاييدم باز دير شد صب خواب ميمونم.

جمعه، دی ۲۰، ۱۳۹۲
practical philosophy 49
بینش سیاسی یعنی تو تاکسی بدونی الان فاز، فاز "این ملّت لیاقتشون همون احمدی‌نژاد بود" ئه، یا فاز "ولی انصافاً شهرداری خوب کار کرده". بیشتر از این حد دیگه اضافه کاریه.
جمعه، دی ۱۳، ۱۳۹۲
مدرنیته ما رو گایید یعنی چه؟ یعنی به جا جهت قِبله، حالا رمز وای فای صابخونه رو میپرسن.