ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۱
چینیه آخه

هميشه با يه شلوارک شل و ول و يه تيشرت شل و ول تر، با يه سطل غذای گربه داره تو شهرک ميگرده. گربه ها رو صدا ميکنه. پيپيتای؟ پيپيتای؟ مياو مياو... گربه ها دوسش دارن. ميشناسن صداشو. وقتی صداشو ميشنون بدو بدو ميان دور و برش اينم واسشون غذا ميريزه و ميره.
هر چند وقت يه بارم که خوب چاق و چلّه ميشن ميبره ميکشه ميخوردشون.

یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱
practical philosophy 45

اصولاً کار گروهی و روحيه ی تيمی يعنی توانايی تپوندن کار به وسواسی ترين فرد گروه، در کمترین زمان، بدون درد و خونريزی. اين به هر حال چيزيه که من ياد گرفتم.

سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

اوج کس موش چال کردن دوران بچّگيمون اين بود که مينشستيم ساعت هفت غروب کانال دو برنامه جهاد سازندگی ميديديم که درس نخونيم. الانا که واسه درس نخوندن ميشينم فيلم و اينا ميبينم ياد اون موقع ها ميفتم. امکانات نبود مث الان که.

یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۱

ميدونی آدم کی ميفمه پير شده؟ وقتی که ژانر MILF تو سايت سوپرا همه همسن و سالای خودشن.


شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۱

آدم برگرده تيکّه پاره هاشو جم کنه بدوزه به هم لاحافشون کنه بکشه سرش بخوابه ديگه هم پا نشه