ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۱
revelations

من انقدر تنگ هستم که شماره ی نا آشنا رو جواب ندم، ولی انقد گشاد نيستم که شماره ی رفيقامو تو گوشيم سيو نکنم.

جمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۱
it's all in your head

اتّفاق عجيبی داره واسم ميفته. تازگی يه کاری رو انجام ميدم کامل بعد ميبينم همش خواب بوده. فرضاً گوشيمو ورميدارم ميبينم يه اس ام اس جديد اومده، ميخونمش جوابشم ميدم بعد ميفهمم اون اس ام اسه خواب بوده و من عين کسخلا جواب الکی به کسی که اس ام اس نزده بهم دادم. يا يه چيزی توييت ميکنم بعد ميبينم نيست. متوجّه ميشم که خواب بودم کل فرايند توييت کردنو. بدبختی اينجاس که متوجّه نميشم خواب بودم و خواب ديدم! و متوجّه هم نميشم کی از خواب بيدار شدم. ينی اين فرايند خوابيدن - انجام کار - بيدار شدن، کاملاً بدون آگاهيه. اصلاً متوجّه نميشم کی خوابم برده کی بيدار شدم. انقدر هم همه چی تو اون خواب واضحه که جای هيچ شکّی در واقعی بودنش نميمونه برام.
يه جوريه. ميترسم.

شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۱
از اون لحظه ای که رفتی آشغال گذاشتی دم در، ديگه عزيز از سفر برگشته نيستی. اين يه قانونه.

پ.ن: اگه بت گفتن برو نون بگير که ديگه ينی باس جمع کنی برگردی همون جنگلی که ازش اومدی.
سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۱
It's just the beast under your bed

از در کلاس اومديم بيرون. داشتم ويدئو پروجکتور رو واسه استادم ميبردم دفترش. پرسيد چرا ريشاتو نميزنی؟ چون ميخوای بری کشورت نميزنی؟ اجباريه اونجا ريش؟
گفتم نه. اتّفاقاً وقتی ميرم کشورم ميزنم ريشمو. گفت پس چی؟ انقد بلند شده نميخوای بزنيش؟
گفتم وقتی بچّه بودی، از لولو خور خوره ميترسيدی، چيکار ميکردی؟ نميرفتی زير پتو؟ گفت آره. ميرفتم. گفتم خب اين ريشا پتوی منن.
نپرسيد لولو خور خوره ت چيه تو اين سن و سال. منم چيزی نگفتم.

دوشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۱

طولانی ترين زمانی که البرز مالزيه از روزیه که بيليط برگشتنشو ميخره تا روزی که بياد.


- مامان

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۱

به چش خودم ديدم کسانيو که پول دارن خوبم دارن و بازم حرص ميزنن واسه يارانه. استدلالشونم اينه که داريم حقّمونو از اين نظام ميگيريم. آره. داری حقّتو ميگيری. همونقد که اون مگسی که رو عن من ميشينه حقّشو از من ميگيره. دقيقاً در همون حد.