ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۷
آقا من با ديدن خيلی از فيلمای ايرانی، يه سؤال برام پيش اومده. ميخوام بدونم اين حرکتی که زوجای عاشق تو فيلمای ايرانی ميکنن، که تو يه محيطی مثلاً دور يه ميز ناهارخوری دنبال سر هم ميذارن، واقعاً کسی هست که انجامش داده باشه؟ شماهايی که اين مستراحو ميخونين، شده دنبال پارتنرتون کرده باشين تو اتاق؟ يا شده پارتنرتون دنبالتون کرده باشه؟ خداييش آخه خيلی مسخرس!

پ.ن: "زن دوّم" که ديگه شاهکار چندشه واقعاً! توش يه همچين حرکتی ميکنن (ممّدرضا فروتن دنبال نيکی کريمی ميکنه) بعد تصوير سويچ ميشه رو دو تا سگاشون که دارن تو برفا رو هم ميپرن! يعنی اون لحظه بيننده باس تجسّم کنه فروتن پريده رو نيکی کريمی! به جان خودم!
شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۷
يه جا کنار يه بلواری يارو يه مشت گوسفند زنده گذاشته بود ملّت بخرن واسه جلو پای حاجی و خرج دادن عاشورا و اينا سر ببرن. يکی از گوسفندا هم اون ميون داشت يکی ديگه رو ميگاييد.