ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۶
اين خدمت قشنگ کير کرده تو وبلاگ ما ها! خداييش نوشتن اين تو خيلی فاز ميده بهم، ولی نوشتن اين چيزايی که من مينوسم، صرفاً در لحظه کيف ميده. جدّاً اگه بخوام جدا کنم، شايد مجموعاً ده تا پست داشته باشم که دير و زود نوشته شدنشون فرقی نداشته بوده باشه برام. (به اين ميگن فعل کيری! هيچ دستور زبانيم نداره! حالا يکی بياد بگه به اين فعل ميگن "ماضی بعيد التزامی کيری!" به من ربطی نداره...)
خلاصه ما هی تو ذهنمون حرف ميزنيم، ميايم اينجا بگيمشون، ميبينيم بيات شده... دوباره ميريم تا دفعه بعد. اينه که خيلی وقته يبس شديم. ولی خداوکيلی خيلی حال ميدين انقد همّت ميکنين که مياين حال ما رو ميپرسين.

پ.ن: با استفتا از مراجع عظام تقليد، خط آخر پست حاضر به هيچ عنوان حکم خايه مالی يا کس ليسی ندارد. به جان خودم!
دوشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۶
يه چيزی هست تو خدمت به نام "سلسله مراتب" که رعايت نکردنش جرمه. يعنی مثلاً اگه تو ميخوای يه چيزيو به دست خر بزرگ بگی، باس اوّل از کوچيکترين دست خری که مافوقته شروع کنی اگه جواب نگرفتی، يدونه بری بالا تر. همين طور تا ته.
اون روز پيش خودم ميگفتم احتمالاً نماز خوندن در هر جای پادگان به غير از مسجدش جرمه! همينجوری کير خری کل پتره اي بری صاف با خدا حرف بزنی بدون اينکه اوّل با نمايندگان تام الاختيارش (رييس عقيدتی، آخوند پادگان و ...) صحبت کرده باشی، خوب جرمه طبعاً.

پ.ن: آقا نيستی ببينی چه ميکنم واسه مرخصی تشويقی! اصلاً روحيه خدمتی پيدا کردم از وقتی 3 ماه اضافه خدمت سنواتيم بخشيده شده! هر خرحمّالی اي بگی ميکنم! فقط مونده شورت لاکونی بپوشم برم جلو فرمانده استريپتيز کنم!