ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۱
حقّم بود. سهمش بود. هر سه تاش.

چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۱
تو زندگی من "به من چه؟" اکثراً نقش پر رنگ تری از "که چی؟" داشته. راضی ام در کل.

پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱
لغزش فرویدی آیا؟
يه بامزّه بازی عنی بود مال گروه سنّی تازه شاش کف کرده، که فرضاً طرف ميره به رفيقش ميگه "ديشب مادرتو کردم... دعا". خوب؟
يه رفيق کسخل ما رفته به دوستش گفته "ديشب مادرتو گاييدم... دعا". کلّاً خودش و طرفو راحت کرده.

سه‌شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۱
همینطور از برافراشته شدن پرچمش
آقا ببخشید، فارس نيوز هنوز از طنين انداز شدن سرود ملّی ايران اسلامی در قلب سرزمين استعمار پير تيتر نزده؟