ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۶
1 . يه چيز جالب کشف کردم. وقتی لباس سربازی تنته، عملأ نامريی هستی! تو خيابون که راه ميری دقت کن، هيشکی تو چشمات نگاه نميکنه. کاملأ نگاه ملّت از تو تنت انگار رد ميشه! خيلی جالبه... حقيقتش جز پارسال که دختره تو بلوار از دور که منو ديد رفت اون طرف بلوار، هيچ کس ديگه اي وجود منو به عنوان يه سرباز به روی مبارک خودش نياورده. حاضرم لباس سربازيمو به هرکی که بخواد تجربه نامريی شدن رو امتحان کنه، قرض بدم.

2 . جالبه... هرکی ازم ميپرسه خدمتم کی تموم ميشه، ميگم "آخر بهار". حالا نميدونم به خاطر دوست داشتن بهاره يا واسه اينکه همش يه ماه ديگه تا بهار مونده و آخر بهار يه جورايی نزديک تر حس ميشه. به هر حال هرچی که هست، دلم ميخواد بگم "آخر بهار".
دوشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۶
- علي اي همااااااااااااااااوي رحمت تو چه آوووووووويتي خدااااااااو را! كه به ماسوااااااااااو...
- كرچ كرچ... بنگ!!!
- ...
- ...