ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۵
sick thoughts
رفيقت پريشب عروسی کرده، تو نتونستی بری عروسی. ديشب ساعت 10:30 زنگ زدی بهش که مثلاً تبريک بگی و از اين حرفا، ميبينی موبايلش خاموشه! ساعت 10:30 موبايلش خاموشه!!!
جون مادرت تو جای من. چيکار ميکنی که فکرای زير شورتی نکنی؟


------------------


تو آگهی استخدام نوشته بود "به چند دوشيزه جهت کار در مغازه نيازمنديم".
به نظرت صرف اظهار متقاضی کافيه، يا بايد گواهی بکارت از پزشک معتمد هم بيارن؟
1 Comments:
Blogger don sifon said...
کسخل اگرم دوشیزه نبودن آخرسر واسه اطمینان می دوزنشون نگران نباش