ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۵
کون سوزه
طرف گفته بود اين واکسن سرماخوردگی از شصتاد جور سرماخوردگی جلوگيری ميکنه. خانوم منشيه هم که دس به کونم ميزد خوشم ميومد. واکسن سرماخوردگيم انقد آروم زد که هيچی حاليم نشد. شايدم خرکيف لمس کونم بودم! نميدونم.
حالا به هر حال...
بعد دو هفته سرما خوردم. عمراً هم نميرم دس به کونم بزنه پنی سيلين فرو کنه توش! ميخواد خوشم بياد، ميخواد خوشم نياد.
4 Comments:
Anonymous الی said...
واکسن سرماخوردگی رو من که میزدم میگفتن آخرای شهریور و تو سلامت کامل بزنید . بعداً هم معلوم شد چون این واکسنا اکثراًمطابق با آب و هوای کشور تولید کننده اش که معمولاً یو اس هست ، ساخته میشه ، زیاد کاربردی برای ما ایرانیا زیاد به درد نمیخوره

Anonymous الی said...
ساری جمله بندیم خراب بود

Anonymous Apostolos said...
salam ziba minevisi . khosham amad az in adabiatet . ziba bood .

Anonymous ذهن عريان said...
امدم دستي به ديوار مستراحت كشيدم شايد تبركي برم براي ذهن فسرده ي استاد ممدود مذكور مذكر مزخرف مسمط.