ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۵
آشنا نيس؟
برايانت که گيلاسش خالی شده بود، گفت : رييس جمهور. يا بهتر است بگويم ديکتاتور. مردی به نام ژان کيمبا. بعضی ها ميگويند با اعمال تروريسم و تقلّب در انتخابات به پيروزی رسيد. ميدانيد، آنها خيلی عقب مانده هستند. بيشترشان نميدانستند که اصلاً رأی چيست! حالا هم احتياجی ندارند که بدانند.

سر جيمز پرسيد : اين کيمبا آدم سرسختی است؟

- صحبت سرسختی او نيست. او اصلاً به کلّی ديوانه است! يک خود بزرگ بين هذيانی است و احتمالاً جنون قدرت زيادی هم دارد. کاملاً به تنهايی حکومت ميکند و دور و برش هم يک عدّه تو سري خورده از سياستمداران بله قربان گو هستند [...].

- هوم... در چه دنيايی زندگی ميکنيم برايانت! و آنها همان تعداد رأی را در سازمان ملل دارند که بريتانيا يا امريکا داراست! او در حکومت خود به نصايح چه کسانی گوش ميدهد؟

- از ملّت خودش به هيچ کس. البته او سروش خود را دارد. اين چيزيست که تعدادی از سفيد پوستان محلّی که در آنجا باقی مانده اند، ميگويند.

سر جيمز پرسيد : سروش!؟

- بله قربان. او ادّعا ميکند که به وسيله سروش های مقدّسی هدايت ميگردد. ميگويد که با خدا صحبت ميکند. او اين مطالب را بار ها به صورتهای گوناگون به مردم و ديپلمات هايی که در آنجا جمع هستند گفته است.- "سگ های جنگ، فريدريک فورسايت - 1982"
3 Comments:
Anonymous مصطقي said...
چرا.
برا اون كه واسه خودمون متاسفم.هميشه.

Blogger pardis said...
che esme inja delneshine
va dahan por kon!
az postet ham taghriban hichi nagereftam!
shaiad niaz be ye p.n dare!

Anonymous marjan said...
salam Alborz jan...mer30 ke be man sar zadi va mamnun az commentet.Pish az in faghat tuye daftaram mineveshtam amma ziad.Bishtaram she'r migam.Webloget a'lie.Adabiatet dar eine rok boodan kheili kamele..ba ejaze linketun nemudam.bazam sar bezan ...bye.