ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۵
practical philosophy
تجربه ثابت کرده که هر جا بهت ميگن "مرد باش"، حتماً باس يه کونی بدی، صداتم در نياد. به جان خودم...
3 Comments:
Blogger don sifon said...
یعنی منم دس به کونت بزنم لمس می شم؟ بهد می تونم بت آمپول بزنم؟ پسرم یه جواب مردونه ازت می خوام!!!

Anonymous الی said...
پس آدم باید تو کله زندگی مرد باشه !

Blogger don sifon said...
دو تا غلط املایی داشتم :p
می شم=می شی و بهد=بعد