ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، دی ۰۸، ۱۳۸۵
اين پست رو 4 بار نوشتم و پاک کردم. نميخوام شبيه دفتر خاطرات بشه. دليلی نداره. همچين قصديم ندارم. شايد تيکّه های کوچيک يا چيزايی که بخوام رو از سربازی و اينا بنويسم.
1 Comments:
Anonymous پوريا said...
یعنی آشخور شدی رفت پی کارش؟