ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۵
اين روزا "ای ايران" رو که از راديو ميشنوم، انگار سيخ تو مغزم ميکنن! حالا اين درست که اصولاً همه چی يه جورايی به تخم چپمه، ولی اين يه موردو ديگه کم آوردم به جان خودم!