ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵
يه طورايی هوس کردم يه جوری سر به نيس شم...

- رضا موتوری

3 Comments:
Anonymous الف - ب said...
to ke nemikhai sar be nist shi???

Anonymous m said...
akhe chera?

Anonymous توگراف said...
یه روز یکی می‌اد سکت می‌ده که رفیق، زیادی رفتی اونور بوم.باس بیفتی و جیکتم در نیاد
اگه من جای رضا بودم