ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۵
فکرشو بکن داشتم با لباس سربازی تو خيابونمون ميومدم، يه دختره داشت از روبرو ميومد. آقا طرف تا منو از دور ديد، رفت اون طرف بلوار از اون طرف رد شد که از طرف من رد نشه.
بگو آخه گه! من اگه اين لباس گند و کثافت تنم نبود که با ريخت تو طهارتم نميگرفتم! حالا انقد خوار شدم که تو نکبت بری اون طرف کوچه که من يه وقت انگولکت نکنم؟!
7 Comments:
Blogger NeWShA said...
Moafeghi man ba NAKHOON Beram to cheshme in dokhtare ?
KOOR Mishe motmaenan :)))

Blogger Ho-Z said...
Akhey! narahat nabash sarkar!:D

baba makosh marge maa

Anonymous hengameh said...
vayyyyyyyyyyyyyy mordam az khande........

Blogger don sifon said...
ابله. تو چرا وظیفتو به عنوان یه سرباز امام زمان درست انجام ندادی؟ رفت لونور تو هم می رفتی یه کچیلیکم از کونش می گرفتی!!!

Anonymous پوریا said...
البرز!
من جای تو بودم میرفتم اونور بلوار انگشتش می کردم تا آدم شه...

یه بار یه موتوری زد به پشتم
از اون موقع هر وقت صدای موتوری از پشت میشنوم فورا هفت مشت سوراخ قایم میشم
حالا هر موتوری با دیدن این رفتار من باید راجع به من همین چیزا رو بگه؟
خب دختره از یه سرباز یه چیزی دیده بوده که اینجوری در رفته