ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۷
ميگم دقت کردی تنها ورزشی که توش لباس خانوما و آقايون کاملاً شبيه همه، فوتباله؟ اصلاً من نميفهمم چه دليلی داره که لباس ورزشی خانومها حتماً سکسی باشه؟ بابا به جان خودم خودشونم سختشونه! تابلوئه!
اينبار که دو و ميدانی خانوما رو نيگا ميکنی، غير از کپلشون به چيزای ديگه هم دقت کن! خيلياشون همش دارن اين شورت و لباسای تنگ و چسبونو هی از اينور ميکشن از اونور ميکشن که يه جوری راحت وايسه! که آخرشم وانميسته!

پ.ن: يادمه با دن سيفون نشستيم تا 2 نصف شب واليبال ساحلی بانوان تماشا کرديم، خدا شاهده آخرش نفهميديم کی برد کی باخت!

پ.ن 2: ايضاً.
1 Comments:
مگه خدا هم داشت نگاه می کرد ؟