ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷
ميگم من نميفهمم، اين ملّت دقيقاً از چی انقد خوشحالن؟! يعنی رسماً روح آدم گاييده ميشه اينا رو ميبينه! هر جا ميری همه خوشحال، همه خندون، همه کشيدن پايين آقا بيا بکن توش!
11:00 شب رفتيم پمپ بنزين، برق نيس. ماشينا همه به صف وايسادن راننده ها هم دور هم هر هر کر کر که آره برق رفته، پمپ قطعه فعلاً! خوب کونيا برق نيس، چرا نيس؟! چرا نباس باشه؟! تو گه سگ واسه چی ميخندی که برق نيس!؟ تو الان باس عصبانی باشی! باس کفرت در بياد! باس اخم کنی! نه که بشينی بخندی! همه خوشحال... ای خدا! جون مادرت همه خوشحال!!!

به نظرم به جا اين همه تجمع های تخمی و شعار های باسمه اي، بيايم يه جنبشی راه بندازيم شعارش اين باشه: "هوی میمون! نخند!"

پ.ن: آدمو سگ بگيره، جو نگيره... حکايت منه.
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
شما خون کثیف خودت رو آلوده نکن