ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۷
دقت کردی عربا برا اوّلين بار به مراتب از ايرانيا قشنگ تر و با استيل تر فوتبال بازی ميکردن؟ دقت کردی حتی وقتی جلو افتادن هم وقت کشی نکردن؟ خداوکيلی شانس آورديم مساوی کرديم!