ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۷
بابا شماها ديگه خيلی کارتون درسته خداوکيلی! من اومدم يه پست بذارم، بلاگر قاطی پاتی شد پست آپ نشد، گفتم حالا بعداً ميام پاکش ميکنم. بابا آخه واسه فضای خالی کامنت ميذارن؟!!!
ملّت کس خل شدن به جان خودم!