ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷
پيرزنه وسط خيابون خورد زمين، رفتم جلو دستشو گرفتم بلند شه، دس به داد گذاشت همه کس و کار ما رو گرفت به فحش! که منی که نامحرمم، دستشو چرا گرفتم! پير کفتار...

پ.ن: آقا يه بابايی اومده اين آهنگ "کودکانه" فرهادو ريميکس کرده واقعاً کار تميزی در آورده. يعنی منی که کلّاً حالم از ريميکس به هم ميخوره، هيچ عيبی نتونستم روش بذارم.