ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۸


يعنی به جان خودم اگه دروغ بگم! خودم اسکن کردم از رو کارت يارو!
5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
خنده داره خب

Blogger AbnOo$ said...
منووچ اِ دیگه

Anonymous babak said...
بابا، یارو نوآوری کرده حالا تو بهش گیر میدی؟!

Anonymous هومن said...
=))

Blogger Fardark said...
عجب استعاره ای مثلن بین دهن و کرکره :)) شایدم طرف فیلسوف بوده...