ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۸
گه خوردم نامه ی دوران جديد
بله خوب! طبعاً وقتی داور 4 تا پنالتيو نميگيره و فرت و فرت موقعيت گل از دست ميره، بنده اصلاً گه ميخورم طرفدار چلسی باشم! گه ميخورم بگم چلسی ميره فينال!