ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۸
"رابطه بنده و مقام معظّم رهبری يک رابطه پدر و فرزنديست..."

- محمود چی توز


پ.ن: به هر حال هر کی از ننه خودش بهتر خبر داره!