ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۸
گفتن اين حرف که "وقتی فلانی هيچ گهی نبود، من آهنگاشو گوش ميکردم / داستاناشو ميخوندم / فيلماشو ميديدم"، نشونه داشتن ذهن پيشرو و جلوتر از زمونه نيست. صرفاً نشونه داشتن سليقه گهيه که سياه مشق و آزمون و خطا های يه آماتور به گوشت / ذهنت / چشمت، شنيدنی / خوندنی / ديدنی ميومده!
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
na golam, daghighan neshooneye pishro boodane, chon badesh ke yaroo shenas shod to miri hamoona ro az sad ta soorakh girmiari o dore mikoni. be enzemame koli bah baho chah cha. are janam hamine