ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۸
دمتون گرم ملت!
واسه تظاهرات يه مچ بند سبز بسته بودم. وسط شلوغی از دستم وا شد افتاد. گفتم مچ بندم افتاد! داداشه گفت عيب نداره. يکی ديگه ورش ميداره...

پ.ن: آقا اين دخترا خايه دارن قد پيک نيکی! به جان خودم!