ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۸
اگه دخترا انقد که تو خريدن کرم دور چشم و پسرا انقد که تو خريدن کاندوم دقت ميکنن، تو انتخاب شوهر و زنشون دقت کنن، به جان خودم آمار طلاق يک هزارم ميشد!