ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، مهر ۱۰، ۱۳۸۸
کوپن های هديه اي که هاکوپيان هر سال سر تولّد آدم ميفرسته، مثل اين تولّدا ميمونه که ديويس هزار تومن خرج رفيقات ميکنی، بيس هزار تومن هديه بهت ميدن.