ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۸
منم اگه خدا بودم، خود کشی رو گناهی نابخشودنی قرار ميدادم. فکر کن جان من! به قدمت يه تاريخ بنده هاتو با مرگ بترسونی، اونوقت يه بنده حقير ناچيز بياد برينه به سر و ريشت، قبل از اينکه بخوای کاريش کنی خودش بره مرگو ورداره... خداييش ضايع اس!
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
بدتر از مرگ جاودانگیست...

لایک لایک لایکترین