ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۸
خدا رو شکر دخترا فقط جلوشون حرف ميزنه... اگه اون ورشونم حرف ميزد دنيا چه جهنّمی ميشد!
1 Comments:
Blogger dadash said...
جلو بالا - جلو پایین - و اونورشون

فقط جلو بالا حرف میزنه
گرفتم ؟؟؟