ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۸
آقا دقيقاً کدوم احمقی، يعنی واقعاً کدوم احمق احمقی ممکنه واسه بچه اش از اين ماشين اسباب بازيا که شبيه سمند نيرو انتظاميه بخره؟!
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
بچه ها خودشون دوست دارن ، خواهرزادم رو بردم بیرون گریه میکرد و از اون ماشینا میخواست!