ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۸
به يارو گفتم اين همه سال راهپيمايی از جلو دانشگاه بوده تا رو به روی سفارت، حالا امسال که قرار نيس کسی به آمريکا فحش بده، قراره کجا بريم؟ گفت "احتمالاً ميريم جلو سفارت روسيه مرگ بر روسيه ميگيم". گفتم شاشيدم تو اون شعور سياسيتون که بعد سی سال هنوز عادت دارين مثل سگ پاسبون به خارجيا پارس کنين! فقط مقصد پارس کردنتون عوض شده.

پ.ن: اين همه سال معلّمای پرورشيمون گاييدن خودشونو که ما يه بار بريم سيزده آبان شعار بديم، ما فرار کرديم رفتيم کلوب به سگا بازی کردن. جاشون خالی ببينن حالا سيزده آبانشون چی شده!
1 Comments:
Anonymous afsaneh said...
یه ساعته دارم به نوشته هات میخندم به جانه خودم ترشی نخوری یه چیزی میشی برو تو کاره طنزنویسی!