ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، آبان ۱۵، ۱۳۸۸
فک کن فرضاً يه برنامه نويس خفنی. خيليم به آزادی و اينا معتقدی. بعد ميشينی يه فی-لتر ش-کن درست ميکنی خدا! ميمونی سر دو راهی. اگه به هرکی رسيد بديش، زود همه جا پر ميشه اين حرومزاده ها جلوشو ميبندن. اگه به هيشکی نديش، به اعتقادت به آزادی خيانت کردی. اگه بشينی جدا کنی که کی اينو واسه باز کردن سايتای پورنو ميخواد و به اونا نديش، خودت رو عملاً در مقام قضاوت مردم قرار دادی (چيزی که هميشه حالت ازش به هم ميخورده!)... خداييش تو همچين حالتی چيکار ميکنی؟
3 Comments:
Anonymous کافه نشین said...
من به همه میدمش. میخوان ببندنش بذار ببندنش

Anonymous ناشناس said...
آزادش میکنم

Anonymous ناشناس said...
ما مامور به نتیجه نیستیم بلکه مکلف به انجام وظیفه ایم