ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۸۸
آقا؟ اين چه رسم ناجوانمردانه ايه که هميشه اين دسته ی دوّم تو سخنان حکيمانه ی "آدما دو دسته ان"، صفت منفيو باس به دوش بکشن؟! نميشه يه بارم که از اين سخنان عميقانه ميخوايم بگيم، به اين بيچاره ها حال بديم؟!
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
یه رفیقی می گفت
آدما دو دسته اند
یک دسته که از این دسته بندی خبر دارن
یک دسته که از این دسته بندی بی خبرن

اینجوریا ... ربطی هم نداشت

هرکی میره مستراح مثل من جو گیر میشه؟