ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۸
گاهی اوقات اگه فقط يه ثانيه صبر کنی، يه سؤالاييو نميپرسی. فک کن يارو خيلی جدّی ميپرسه "اين ژل تأخيری رو اوّل بزنم بعد کاندومو بذارم؟ يا اوّل کاندوم بذارم بعد اينو بزنم روش؟"
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
خوب حالا کدومش؟ هه هه