ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۸
آقا ديدی پسراييو که خيلی وقته شاششون کف کرده، تيپّشون خوبه، کارشون درسته، خيليم آقان ولی دخترا تحويلشون نميگيرن؟ حالا شده گوشيو بدی دستشون برينی به صداقت و صفاشون، يادشون بدی چيکار کنن که همون دخترا بيان موس موس کنن واسشون؟
آدم يه حال غريبی داره تو اون لحظه. اون لحظه که پسره تو يه حالت بهت و حيرت ميگه همه چی درست شد...
يه جورايی انگار يه جايی شاشيدی که ديگه هيشکی نميتونه پاکش کنه.
1 Comments:
آقا این گوشی رو دست ماهم بدین لطفا :))