ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۸
خودکشی کردن عين گوزيدنه. خودتو راحت ميکنی، بقيه رو ناراحت.


پ.ن: پيشنهاد ميکنم سوره الرحمن رو آپديت کنن، تو وصف بهشت از خرمن های ماکارونی و تپّه های سالاد الويه هم نقل کنن. به جان خودم آمار گرويدن به اسلام سر به آسمون ميزنه!
2 Comments:
Anonymous rahat said...
راحت و آزاد باش،مشکلی نیست،حرف زدن با دیگران خیلی خوب است،اگر با ناراحتی نباشد و حتی المقدور کسی هم از آن حرف ناراحت نشود.اگر هم کسی ناراحت شد،مشکل از خودش است.<موفق

خدا عقلش از منو شما بیشتر کار میکرده
این جماعت نه دنبال تپه ی ماکارونی هستن و نه جوی های روان
اینا همون حوری پری ها رو میخان