ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، آذر ۲۷، ۱۳۸۸
يعنی اين حياتی رو بدن دست من... همچين بزنمش از کس ننه اش پنگوئن در بياد!
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
miduni to koskholi =))))))

خون حودتو کثیف نکن! همین که حیاتی از توش اومده بیرون بستشه ;)