ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۸
اين "خامباجي" محسن نامجو خيلي ستمه بي انصاف! خيلي...

پ.ن: نه آقا كرد نيستم. دمت گرم بفرست ترجمشو. دستت درد نكنه.