ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۸
اگه يه روز من مردم، و اگه پسری مثل پسر دکتر حسابی داشتم، شات گان رو فراموش نکنين.
1 Comments:
Anonymous Traveling Lady said...
لایک میشود شدید