ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۸
practical philosophy 26
کاری که با دعوا حل ميشه، چرا بحث ميکنين؟!
3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
ای من قربون اون رگ لُریت برم!
تازه من فهمیدم کدوم احمقی واسه بچش سمند پلیس میخره!
رادان!

Anonymous دختره said...
به رسم گودر لایک با کامنت بالایی.

Anonymous دختره said...
به رسم گودر لایک با کامنت بالایی.