ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۸
گلواژه های وحی
ای کسانی که ايمان آورده ايد
آنانی را که ايمان نياورده اند نيازاريد
همانا نديده های ايشان
از ديده های شما
بس بيشتر است...

- امام البرز کون سياه
1 Comments:
آره.گویا اونا خدا رو دیدن
والا ما که ندیدم