ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۸
هميشه ي خدا يه زنبور عسل بيچاره اي پيدا ميشه كه با گرماي آفتاب خالي بندي دي بيدار شه از كندوش بياد بيرون
فرداشم مرده باشه.
1 Comments:
Anonymous رومي said...
آخي عزيزم !
خداييش چقدر دل آدم تو همچين لحظه‌اي مي‌گيره.
هر چقدرم مي‌خواي ژست فيلسوفانه بگيري كه چه‌ ميدونم مثلاً مگه يه زنبور از تاريخ كم بشه چي ميشه و يا مثلاً هر سال اين اتفاق مي‌افته، چيز تازه‌اي نيست و هزار تا كوفت و زهر مار ديگه.... نميشه بد مصب